Ogłoszenie wyników – stypendia 2023/2024

Ogłoszenie wyników – stypendia 2023/2024

Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął uchwalę o przyznaniu trzech stypendiów na rok szkolny 2023/2024 STYPENDYŚCI Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich w roku szkolnym 2023/2024. kwota stypendium 4000 zł na osobę: Wiktoria Jóźwiak Zespół Szkół im....
Otwarcie systemu aplikacyjnego

Otwarcie systemu aplikacyjnego

Informujemy o możliwości składania elektronicznej aplikacji na stypendia zwyczajne w systemie aplikacyjnym Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich pod adresem https://aplikacje.bmslowinscy.pl System będzie otwarty w dniach 6.09.2023 (środa)  godz. 11:00 do 29.09.2023...
Ogłoszenie wyników – stypendia 2022 / 2023

Ogłoszenie wyników – stypendia 2022 / 2023

Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął Uchwałę o przyznaniu 4 stypendiów na rok szkolny 2022/2023. Lista stypendystów Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich w roku szkolnym 2022/2023 kwota stypendium 3800 zł/osobę Wiktoria Jóźwiak I Liceum...
System stypendialny otwarty!

System stypendialny otwarty!

Informujemy o możliwości składania elektronicznej aplikacji na stypendia zwyczajne w systemie aplikacyjnym Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich pod adresem https://aplikacje.bmslowinscy.pl System będzie otwarty w dniach 7.09.2022 godz. 11:00 do 30.09.2022 (piątek)...
Ogłoszenie wyników – przyznane stypendia 2021-2022

Ogłoszenie wyników – przyznane stypendia 2021-2022

Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął Uchwałę o przyznaniu 6 stypendiów na rok szkolny 2021/2022. Lista stypendystów na rok 2021-2022: Aleksandra Sell             I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży, kl.II Wiktoria Jóźwiak            ...
Otwarcie systemu stypendialnego 2021/2022

Otwarcie systemu stypendialnego 2021/2022

Informujemy o możliwości składania elektronicznej aplikacji na stypendia zwyczajne w systemie aplikacyjnym Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich pod adresem https://aplikacje.bmslowinscy.pl System będzie otwarty w dniach 6.09.2021 godz. 11:00 do 24.09.2021 (piątek)...