Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął Uchwałę o przyznaniu 4 stypendiów na rok szkolny 2022/2023.

Lista stypendystów Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich w roku szkolnym 2022/2023 kwota stypendium 3800 zł/osobę

 • Wiktoria Jóźwiak
  I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży, kl.III 
 • Norbert Matusiak
  Zespół Szkół im. J. Wybickiego w  Ratajach, kl. IV Technikum Reklamy
 • Aleksandra Sell
  I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży, kl.III
 • Martyna Wardak
  Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w  Chodzieży, kl. IV Technikum