Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 9.02.2011 pod nr KRS 0000381490. Głównym celem jest wspomaganie edukacji młodzieży w wieku 15-19 lat z terenu powiatu chodzieskiego. Stypendia, które Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich będzie fundować już od roku szkolnego 2011/2012 będą skierowane głównie do dobrze uczącej się młodzieży z rodzin mniej zamożnych (stypendia zwyczajne), ale również do tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce niezależnie od dochodów w rodzinie (stypendia za wyniki).

Poza fundowaniem stypendiów, Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich będzie organizować spotkania promujące młodych Polaków, których sukcesy w życiu zawodowym wynikały z dobrego wykształcenia. Poprzez tego rodzaju przykłady, fundacja będzie pobudzać zdolną młodzież z terenu powiatu chodzieskiego do stawiania sobie ambitnych celów w zdobywaniu wykształcenia.

Fundacja nasza będzie starała się również współpracować z renomowanymi szkołami wyższymi w Polsce i za granicą, i gromadzić informacje o dostępnych programach stypendialnych dla absolwentów szkół średnich.

W skład organów fundacji wchodzą:

Rada Fundacji, której przewodniczy
Prof. dr hab. Ryszard Ławniczak, absolwent LO w Chodzieży, profesor UE w Poznaniu oraz wykładowca wielu renomowanych uczelni na świecie, były doradca ekonomiczny Prezydenta RP
(www.lawniczak.pl)

Komisja Rewizyjna, której przewodniczy
Pani Gabriela Margowska, Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Chodzieży, wybitna specjalistka w zakresie systemu oświatowego

Zarząd w osobach
Barbary i Mariusza Słowińskich, którzy są jednocześnie głównymi fundatorami fundacji

Pozostali członkowie Rady Fundacji mogą poszczycić się, mimo młodego wieku, wieloma osiągnięciami w zdobywaniu wykształcenia. I tak są w Radzie Fundacji min. absolwenci: Cambridge University, UCL i LSE w Londynie, Warwick University, doktor politologii UAM w Poznaniu, doktor fizyki Politechniki Warszawskiej, absolwent prawa Szkoły im. Koźmińskiego w Warszawie.
Większość osób pochodzi z Chodzieży lub jest członkiem rodzin tych osób.
Wierzymy, że potrafimy naszym doświadczeniem pomóc młodym mieszkańcom ziemi chodzieskiej w budowaniu swojej kariery szkolnej, a później odnoszenie sukcesów w życiu zawodowym.

Wspomóż naszych stypendystów.

Jeżeli chcesz wspomóc naszych stypendystów dokonaj wpłaty na konto fundacji:
BZ WBK Oddział 1 w Chodzieży nr 07 1090 1317 0000 0001 1614 0946
podając w tytule przelewu “darowizna na cele statutowe (fundacji)”
Każda kwota będzie mile widziana.

Barbara i Mariusz Słowińscy