Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął uchwalę o przyznaniu trzech stypendiów na rok szkolny 2023/2024 STYPENDYŚCI Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich w roku szkolnym 2023/2024. kwota stypendium 4000 zł na osobę: Wiktoria Jóźwiak Zespół Szkół im....

czytaj dalej