Informujemy o możliwości składania elektronicznej aplikacji na stypendia zwyczajne w systemie aplikacyjnym Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich pod adresem https://aplikacje.bmslowinscy.pl

System będzie otwarty w dniach 6.09.2023 (środa)  godz. 11:00 do 29.09.2023 (piątek) godz. 11:00.

Na podstawie konkursu aplikacji wyłonionych zostanie sześciu stypendystów, z których każdy otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 4000 PLN w ciągu roku szkolnego.

Kto może aplikować?

Uczniowie II, III i IV klas szkół licealnych i technicznych z terenu powiatu chodzieskiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Prawo do składania aplikacji służy wyłącznie młodzieży pobierającej naukę w szkołach w powiecie chodzieskim (miejsce zamieszkania ucznia nie ma znaczenia) w normalnym trybie (nie dotyczy szkół dla dorosłych).

Co musi zawierać wniosek?

  • dane osobowe, zgodnie z formularzem
  • motywację kandydata oraz cel wydania stypendium
  • opis zainteresowań pozalekcyjnych oraz działalność dodatkowa, społeczna, udział w konkursach, nagrody itp.
  • informacje o innych stypendiach

Dodatkowe warunki:

  • średnia ocen aplikanta obliczona na koniec ostatniego roku szkolnego nie  może być niższa  niż 4,5 (dotyczy obowiązkowych zajęć edukacyjnych)
  • oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o dochodach osiągniętych w gospodarstwie domowym (nie może przekraczać 2300 PLN na osobę w miesiącu)
  • opinie wychowawcy klasy oraz innych opiekunów lub instruktorów zajęć dodatkowych

Szczegóły regulaminu stypendialnego na stronie: https://bmslowinscy.pl/stypendia/

Adres do składania aplikacji drogą elektroniczną: https://aplikacje.bmslowinscy.pl
UWAGA! Osoby posiadające konto w systemie aplikacji nie muszą zakładać go na nowo. Działa dotychczasowy login i hasło.