Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął uchwalę o przyznaniu trzech stypendiów na rok szkolny 2023/2024

STYPENDYŚCI Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich w roku szkolnym 2023/2024.
kwota stypendium 4000 zł na osobę:

  • Wiktoria Jóźwiak
    Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, klasa IV
  • Aleksandra Sell
    I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży, klasa IV
  • Martyna Wardak
    Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży, klasa IV Technikum