Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął Uchwałę o przyznaniu 7 stypendiów na rok szkolny 2020/2021.

W trakcie procedury kwalifikacyjnej 3 kandydatury otrzymały  od Rady Fundacji równą ilość głosów.

W związku z powyższym Zarząd postanowił o przyznaniu w drodze wyjątku 7 stypendiów zamiast 6.

Poniżej lista Stypendystów:

1. Adrianna HEJNE           I Liceum Ogólnokształcące im. św.Barbary w Chodzieży

2. Kinga JELENIEWSKA    I Liceum Ogólnokształcące im. św.Barbary w Chodzieży

3. Oliwer MARCINKIEWICZ  I Liceum Ogólnokształcące im. św.Barbary w Chodzieży

4. Marta BOGACZ            Technikum w Zespole Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

5. Marta SZYMAŃSKA     Technikum w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

6. Wojciech DRZEWINSKI   I Liceum Ogólnokształcące im. św.Barbary w Chodzieży

7. Bartosz PAWŁOWSKI    Technikum w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży