Informujemy, iż dnia 3.09.2020 (czwartek) o godz. 14:00 zostanie otwarty system aplikacji stypendialnych dostępny pod adresem http://aplikacje.bmslowinscy.pl/

W związku z jubileuszem 10 lecia powstania Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich kwota stypendium została zwiększona o 10% z 3.000 PLN do 3.300 PLN na jedną osobę.

Program stypendialny skierowany do uczniów II,III i IV klasy liceów oraz II, III,IV i V klasy techników z terenu powiatu chodzieskiego zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem https://bmslowinscy.pl/stypendia/

System będzie umożliwiał składanie aplikacji do dnia 25.09.2020 (piątek) godz. 12:00.

Zapraszamy do składania aplikacji!