Ogłoszenie wyników aplikacji o stypendium Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich na podstawie zgłoszonych aplikacji niniejszym ogłasza listę stypendystów w roku szkolnym 2019/2020.

Kwota stypendium w roku szkolnym 2019/2020 to 3000 zł/osobę

 Lista stypendystów:

  1. Marta Szymańska
  2. Artur Pawłowski
  3. Wojciech Drzewinski
  4. Kamil Łochyński
  5. Oliwia Porwich
  6. Kinga Jeleniewska

Gratulujemy !