Zgodnie z zapowiedzią ogłaszamy listę osób, które otrzymały stypendium zwyczajne ( wsparcie w wysokości 3000 PLN ) w roku szkolnym 2017/2018.

  1. Patryk Bartol – Technikum przy ZSL-G im.J. Wybickiego w Ratajach, kl. IV
  2. Aleksander Drzewinski – I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. II
  3. Natalia Kierstein –  Technikum przy ZSP im. H. Cegielskiego, kl. III
  4. Martyna Maćkowiak –  I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. I
  5. Katarzyna Musiałowska –  I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. III
  6. Jakub Nagórny – Miejskie Gimnazjum im. I. Paderewskiego w Chodzieży, kl. III
  7. Klaudia Nowak – I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. II 
  8. Mateusz Szuda –  I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. II
  9. Marta Szymańska –  Technikum przy ZSP im. H. Cegielskiego, kl. I

Gratulujemy zwycięzcom tegorocznych aplikacji!