Zarząd Fundacji po konsultacjach z Przewodniczącym Rady Fundacji oraz Komisją Rewizyjną podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania programu stypendialnego „Stypendium za wyniki”.
Środki, które były przeznaczone na ten program zostają przesunięte do programu „Stypendia zwyczajne” na rok szkolny 2017/2018.
W ten sposób liczba stypendiów zwyczajnych w kwocie 3000 PLN, które przyznamy w październiku zostanie zwiększona z 8 do 9.

Aplikacje na Stypendia zwyczajne będą przyjmowane na początku roku szkolnego 2017/2018, o czym szczegółowo poinformujemy.