STYPENDYŚCI Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich w roku szkolnym 2016/2017 kwota stypendium 3000 zł/osobę

1. Aleksander Drzewinski
I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. I

2. Hubert  Ilski
I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. II

3. Tomasz Krawiec
I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. II

4. Klaudia Nowak
I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. I

5. Mateusz Szuda
I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. I

6. Marta Szymańska
Miejskie Gimnazjum im. I. Paderewskiego w Chodzieży, kl. III

7.Kinga Wiśniewska
I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. II

8. Zuzanna Wleczyk
I LO im. św. Barbary w Chodzieży, kl. II

Stypendystom gratulujemy i zapraszamy do udostępnienia informacji na Share