Stypendia za wyniki w roku szkolnym 2015/2016 otrzymują:

  1. Mateusz Politycki – 1000 PLN
    Gimnazjum w Zespole Szkół w Szamocinie, kl. III
  2. Kinga Żulewska – 1000 PLN
    I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży, kl. III
  3. Natalia Smektała – 1000 PLN
    Liceum Ogólnokształcące przy ZSL-G im. J. Wybickiego w Ratajach, kl. I

Gratulujemy!