Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął Uchwałę o przyznaniu 4 stypendiów na rok szkolny 2022/2023. Lista stypendystów Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich w roku szkolnym 2022/2023 kwota stypendium 3800 zł/osobę Wiktoria Jóźwiak I Liceum...

czytaj dalej