Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął Uchwałę o przyznaniu 7 stypendiów na rok szkolny 2020/2021. W trakcie procedury kwalifikacyjnej 3 kandydatury otrzymały  od Rady Fundacji równą ilość głosów. W związku z powyższym Zarząd postanowił o przyznaniu w...

czytaj dalej