Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął Uchwałę o przyznaniu 6 stypendiów na rok szkolny 2021/2022. Lista stypendystów na rok 2021-2022: Aleksandra Sell             I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży, kl.II Wiktoria Jóźwiak            ...

czytaj dalej