Zarząd Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich podjął Uchwałę o przyznaniu 6 stypendiów na rok szkolny 2021/2022.

Lista stypendystów na rok 2021-2022:

  1. Aleksandra Sell

            I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży, kl.II

  1. Wiktoria Jóźwiak

            I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży, kl.II

  1. Sandra Grodzka

            I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary           w Chodzieży, kl.III

  1. Natalia Karbowniczek

            I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary           w Chodzieży, kl.III

  1. Maria Michalska

            I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary           w Chodzieży, kl.III

  1. Zuzanna Szymanowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży, kl.III