W dniu 2.09.2020 w lokalnej gazecie CHODZIEŻANIN ukazał się artykuł podsumowujący dziesięcioletnią działalność Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich.

Oprócz informacji przybliżających lokalnej społeczności działalność naszej fundacji, podzieliliśmy się liczbami, które potwierdzają nasz wkład w wsparcie zdolnej młodzieży z powiatu chodzieskiego.

(…) Przez 10 lat funkcjonowania Fundacja przeznaczyła na programy stypendialne kwotę 209.400 zł, przyznając łącznie 85 stypendiów, z czego 68 stypendiów zwyczajnych oraz 17 stypendiów za wyniki. (…)

cały artykuł w wydaniu CHODZIEŻANINA