Ogłoszenie wyników aplikacji o stypendium Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich na podstawie zgłoszonych aplikacji niniejszym ogłasza listę stypendystów w roku szkolnym 2019/2020. Kwota stypendium w roku szkolnym 2019/2020 to...

czytaj dalej